fredag 14. november 2008

Ikke mer Nonsens i M

Nonsens vil desverre ikke lenger være å finne i bladet M.
Serien vil i stedet dukke opp med ujevne mellomrom i Larsons Gale Verden. Om eksilet fra M er av varig karakter er foreløbig ikke bestemt.